Sprawdź, czy żyjesz zdrowo

Przed zabiegiem

Materiał: KREW

Max. czas oczekiwania na
wynik dni robocze:

103,79 zł

Morfologia 27 parametrów, HBs-antygen, HCV-p.ciała, grupa krwi, APTT, czas protrombinowy PT, sód, potas.

Pacjent przed pobraniem krwi powinien być na czczo, co oznacza, że nie powinien przyjmować pokarmów przez co najmniej 12 godzin.