Sprawdź, czy żyjesz zdrowo

CEA (antygen karcinoembrionalny)

Materiał: KREW

Max. czas oczekiwania na
wynik dni robocze: 1

28,13 zł

m. im. marker nowotworowy p. pokarmowego

Pacjent przed pobraniem krwi powinien być na czczo, co oznacza, że nie powinien przyjmować pokarmów przez co najmniej 12 godzin.